วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

งานประเพณีสงกรานต์ สพฐ. ประจำปี 2561


ประเพณีสงกรานต์ กระทรวงศึกษาธิการ 2561
งานวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 126 ปี


ปีใหม่ สพฐ. 2561

งานปีใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561