วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ

กฐินพระราชทาน สพฐ. ประจำปี 2559 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

ประชุมปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์

ประชุมปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักอำนวยการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระหว่างวันที่ 22 - 25 พฤศจิกายน  2559  
ณ  โรงแรมรัชดา ซิตี้ กรุงเทพมหานคร
(ภาพกิจกรรม)ภาพกิจกรรม


วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

กฐินพระราชทาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2559

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559  ณ  วัดในวัง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา