วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ประชุมปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์

ประชุมปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักอำนวยการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระหว่างวันที่ 22 - 25 พฤศจิกายน  2559  
ณ  โรงแรมรัชดา ซิตี้ กรุงเทพมหานคร
(ภาพกิจกรรม)ภาพกิจกรรม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น